Trượng tạo ra page này để tổng hợp lại toàn bộ quà tặng đã post trên Fanpage Thông Tin Giá Trị để bạn dễ theo dõi và lựa chọn tài liệu phù hợp với nhu cầu kinh doanh của mình.

Comment “yes” bên dưới nếu bạn muốn nhận thêm nhiều tài liệu giá trị hơn nhé

1. 2.500 Top Selling Product Trên Amazon

Link tải: https://goo.gl/XyYRWs

2. 524 Sở Thích của người nước ngoài, giúp bạn target đối tượng khi chạy quảng cáo facebook tốt hơn

Link tải: https://goo.gl/K9kG4F

3. 10 Ảnh Quảng Cáo Facebook Mẫu

Link tải: https://goo.gl/gzefgf

4. Bộ ảnh OFF SALE giúp bạn chạy chiến dịch giảm giá

Link tải: https://goo.gl/QB5NCH

5. Chia sẻ 10 Mẫu Ảnh Cover Facebook

Link tải: https://goo.gl/ou2Gzh

Hữu Trượng
Liên Hệ

Hữu Trượng

Admin at BIGMMO
Tôi bắt đầu viết blog từ năm 2013 với mong muốn chia sẻ nhiều kiến thức giá trị tới cộng động kiếm tiền online tại Việt Nam
Hữu Trượng
Liên Hệ