Hướng Dẫn Đào Bitcoin Miễn Phí Phần 3

Trong phần 3 của loạt bài hướng dẫn đào bitcoin miễn phí này, Trượng sẽ viết chi tiết cách nhận bitcoin miễn phí từ các trang Faucet hay Free Bitcoin.

Trượng khuyên các bạn chỉ chơi các trang hỗ trợ chuyển tiền ngay về Faucethub. Nếu bạn chưa biết Faucethub là gì thì bạn xem lại bài số 1 =>> https://thongtingiatri.com/bitcoin/huong-dan-dao-bitcoin-mien-phi-phan-1.html

DANH SÁCH TRANG ĐÀO BITCOIN HỖ TRỢ CHUYỂN COIN VỀ FAUCETHUB

1. https://goo.gl/JKwssn

2. https://goo.gl/VUgs9j

3. https://goo.gl/988apR

4. https://goo.gl/8AE197

5. https://goo.gl/pbL72h

6. https://goo.gl/hzUW74

Còn cập nhật tiếp

HƯỚNG DẪN ĐÀO BITCOIN MIỄN PHÍ

Bước 1: Bạn truy cập vào từng link phía trên. Mình lấy ví dụ là site này =>> https://goo.gl/JKwssn

Bước 2: Tìm tới ô có dòng chữ “Enter Your BTC Address” và điền địa chỉ ví BTC đã liên kết với Facethub của bạn vào

Bước 3: Tìm tới nút Login hoặc continue để đăng nhập vào nhận bitcoin miễn phí

Bước 4: Điền captcha để tiếp tục quá trình nhận coin miễn phí

Bước 5: Giải thêm captcha khác nếu có và bạn sẽ nhận được coin miễn phí

Các bước này có thể khác nhau ở vài trang Bitcoin

Trượng sẽ làm một video review vào sáng mai để cho bạn mới bắt đầu làm cũng có thể hiểu được ngay. 

Video: Cập nhật vào sáng mai …

Ngoải ra, hàng ngày mình sẽ làm 1 video hướng dẫn đào bitcoin miễn phí

Tham gia group này để tìm hiểu thêm về đào bitcoin và tham gia chương trình tặng coin miễn phí của nhóm bạn nhé

Hữu Trượng
Liên Hệ

Hữu Trượng

Admin at BIGMMO
Tôi bắt đầu viết blog từ năm 2013 với mong muốn chia sẻ nhiều kiến thức giá trị tới cộng động kiếm tiền online tại Việt Nam
Hữu Trượng
Liên Hệ

Comment bên dưới để được Trượng hỗ trợ sớm nhất

Đặt câu hỏi đầu tiên

avatar